Указател за частни сестрински манипулации

Ако се нуждаете от поставяне на инжекции, абокат, инфузионни системи (вливания), поставяне или сваляне на катетър, обработка на рани, смяна на превръзки, сондово хранене, вземане на кръв за изследване, клизма и др., на частно, Med-sestra.info идва на помощ!

Ние сме указателя за частни сестрински практики (частни медицински сестри и частни манипулационни).

Важно е да знаете, че сестрински манипулации се извършват само по лекарско предписание и че този указател не носи отговорност за качеството на извършваните манипулации.

Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!