Указател за частни сестрински манипулации

Ако се нуждаете от поставяне на инжекции/ абокат/ инфузионни системи (вливания)/ катетър/ обработка на рани/ смяна на превръзки/ вземане на кръв за изследване и др. сестрински манипулации, на частно, Med-sestra.info идва на помощ!

Ние сме указателя за частни сестрински практики (частна медицинска сестра в дома/ частна манипулационна) както и за частен прием за сестрински медицински услуги в медицински център/ ДКЦ/ лекарски кабинет.

Важно е да знаете, че сестрински манипулации се извършват само по лекарско предписание и че този указател не носи отговорност за качеството на извършваните манипулации.

Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!