Указател за частни сестрински манипулации

начало / условия на ползване
Условия на ползване
Лични данни:

Присъствието с информационен профил в сайта и/или присъствието в рекламни карета е напълно доброволен акт. Всеки потребител с профил на своята сестринска практика предоставя доброволно необходимите лични данни (име, адрес и телефон) и дава изричното си съгласие за тяхното обработване, в съответствие със законовите изисквания! Лични данни, които потребителите предоставят с присъствието си в сайта, по смисъла на закона са: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Използване на личните данни:

Личните данни, предоставени от потребителите, при регистрацията си в сайта и/или при сключване на договор и/или при предоставяне на оферта се използват само и единствено във връзка с целите на регистрацията в тази връзка. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.

Целите на регистрацията са, потребителите да имат възможност за рекламно позициониране в администрирания сайт.

Условия, пораждащи необходимост от обработване на лични данни:

Физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие. В този смисъл, регистрацията в сайта се осъществява единствено по инициатива на потребителя, който доброволно се съгласява да предостави лични данни, необходими за целите на регистрацията. Личните данни, които доброволно се предоставят от регистрирания потребител са: име, телефон и адрес. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане; регистрираните потребители, предоставят личните си данни, единствено за изпълнение на целите, на своята регистрация. Предоставените данни са задължително условие за възможно осъществяване на рекламно позициониране в администрирания сайт, доброволно и по инициатива на потребителите.

Забранено е искането и предоставянето на лични данни, които:
1. разкриват расов или етнически произход;
2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Бисквитки:

Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него при следващи посещения. Не използваме бисквитки за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица.

Има два вида бисквитки: постоянни и временни (сесийни бисквитки). Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за срок не по-дълъг от 12 месеца.

Може лесно да изтриете бисквитките от Вашия компютър или мобилно устройство, като използвате браузъра си. Инструкциите за работа и изтриване на бисквитки са дадени в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате бисквитки или да получавате известие всеки път, когато нова бисквитка се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате бисквитките, няма да можете да се възползвате от всички функции.

Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Бисквитки на трети страни:

Използваме бисквитки на трети страни за събиране на статистически данни в сбита форма чрез инструменти за анализ, като Google Analytics и Mouseflow.

Прочетете повече за биксвитките на Google Analytics и как можете да се отказвате от опциите тук: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Прочетете повече за биксвитките на Mouseflow: support.mouseflow.com/support/solutions/articles/44001550895-what-is-your-cookie-policy- и за политиката на поверителност на Mouseflow тук: mouseflow.com/privacy.

Отказ от отговорност:

Използването на този уеб сайт означава, че разбирате и приемате следните правила и условия за ползване:

- med-sestra.info предоставя публична информация за услуги за сестрински манипулации предоставяни по домовете или в стационар, без да носи отговорност за качеството на тези услуги;
- med-sestra.info не носи отговорност за качеството на всички останали услуги, рекламирани на сайта;
- med-sestra.info ще се старае да предостави изчерпателна и вярна информация за предлаганите услуги за сестрински манипулации, без да носи отговорност за достоверността на същата информация;
- med-sestra.info при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, загуби или щети (включително, но не само преки, косвени, икономически и последващи щети), свързани по какъвто и да е начин с информацията в сайта, или с използването на информацията, или с действията, които са предприети или не са предприети вследствие на информацията, съдържаща се в сайта (включително, но не само, загуби или повреди, причинени от небрежност);
- med-sestra.info може да съдържа препратки и линкове към информационни материали, разработени и хоствани от трети страни. Тези информационни материали не са разработени от med-sestra.info и med-sestra.info не носи отговорност за тяхното съдържание;
- всякакви съвети на здравна тематика или относно избора на практика на медицинска сестра, не могат да заместят личната консултация с квалифициран здравен специалист.

Авторски права:

Всички авторски права в този сайт са запазени. Копирането на базата данни с профилите на практики на медицински сестри, по какъвто е да е технически начин, не е разрешено.