Указател за частни сестрински манипулации

начало / област Враца

Частни сестрински практики в област Враца, по населено място:

Важно: препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!
няма лого

Сестрински манипулации в дома от "Частни медицински манипулации - Враца" - гр. Враца

Правоспособност:
  • дипломирана 2008 г. от Медицински университет - София
Опит:
  • Отделение по ортопедия и травматология - Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД, гр. Враца
  • Нов медицински център - Враца
  • Отделение по Анестезиология и интензивно лечение - МБАЛ "Христо Ботев", гр. Враца
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
вземане на кръв за изследване и носене до лаборатория
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
  • гр. Враца
Работно време:
  • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. Враца

Разрешителни:
  • медицинските услуги са част от дейносттна на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
  • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/профилирани спрямо специалността в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
  • гр. Враца
Работно време:
  • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт: