начало / област Стара Загора

Частни сестрински практики в област Стара Загора:

Все още няма добавени сестрински практики за Казанлък.
Все още няма добавени сестрински практики за Раднево.
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Йорданка Желева по домовете - гр. Стара Загора

<специализирана в работа с деца и бебета>

Правоспособност:
 • дипломирана 1987 г. от Институт за подготовка на здравни кадри, гр. Стара Загора, профил "Детска медицинска сестра"
Опит:
 • Детско отделение - МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево", гр. Раднево
 • частен зъболекарски кабинет
 • Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, гр. Стара Загора
Специализирани сестрински манипулации:
 • всички манипулации за деца и бебета, назначени от лекар за прилагане в домашни условия
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър
смяна на превръзки
сваляне на конци
сондово хранене
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
грижа и смяна на илеостома
грижа за смяна на уростома
грижа и смяна на нефростома
грижа за трахеостома
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
скарификационна алергологична проба (за отчитане от лекар)
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Румен Йорданов по домовете - гр. Стара Загора

Правоспособност:
 • дипломиран през 2019 г. от Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора, специалност "Медицинска сестра"
Опит:
 • Клиника по Хирургически болести към УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович"
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система (до 15/ 30/ 60 мин.)
поставяне на абокат
вливане на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж
поставяне на уретрален катетър
сваляне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
смяна на превръзки
грижа и смяна на илеостома
грижа за смяна на уростома
грижа и смяна на нефростома
вземане на кръв за изследване и носене до лаборатория
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане
вземане на проба от гърлен и носов секрет за Ковид-19
скарификационна алергологична проба
Не извършвам:
сваляне на конци
грижа за трахеостома
сондово хранене
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
 • в рамките на кв. Зора - денонощно
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Красимира Петкова по домовете - гр. Стара Загора

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
сондово хранене
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
клизма
измерване на кръвна захар
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Милена Атанасова по домовете - гр. Стара Загора

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Йорданка Колева по домовете - гр. Стара Загора

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
клизма
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. Стара Загора

Разрешителни:
 • медицинските услуги са част от дейносттна на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
 • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/профилирани спрямо специалността в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт:
Все още няма добавени сестрински практики за Чирпан.