Указател за частни сестрински манипулации

начало / област Стара Загора

Частни сестрински практики в област Стара Загора, по населено място:

Важно: препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Красимира Петкова по домовете - гр. Стара Загора

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
сондово хранене
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
клизма
измерване на кръвна захар
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Милена Атанасова по домовете - гр. Стара Загора

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:

Медицинска сестра Йорданка Колева по домовете - гр. Стара Загора

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
клизма
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. Стара Загора

Разрешителни:
 • медицинските услуги са част от дейносттна на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
 • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/профилирани спрямо специалността в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Стара Загора
Работно време:
 • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт: