Указател за частни сестрински манипулации

начало / област Пазарджик

Частни сестрински практики в област Пазарджик, по населено място:

Важно: препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Диндарова по домовете - гр. Пазарджик

Правоспособност:
  • няма въведени данни
Опит:
  • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
сваляне на конци
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
  • гр. Пазарджик
Работно време:
  • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
  • няма
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. Пазарджик

Разрешителни:
  • медицинските услуги са част от дейносттна на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
  • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/профилирани спрямо специалността в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
  • гр. Пазарджик
Работно време:
  • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт: