Указател за частни сестрински манипулации

начало / правна рамка
Правна рамка на дейността на частните сестрински практики
Дейността на частните сестрински практики (наричани още частни медицински сестри/ частни сестрински манипулации/ части манипулационни) се регламентира от Закона за лечебните заведения и по-конкретно от член 18а.

Накратко, право на частна сестринска практика имат лекарски асистенти и медицински сестри, които:
  • имат минимум три години стаж в съответната професионална област;
  • са регистрирани към Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (по реда на член 40. от гореспоменатия закон).

Регистрите на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" можете да видите на страница Регистрационна дейност от сайта им.

Професионалната съсловна организация на медицинските сестри, която поддържа пълен регистър (който не е публичен) е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).