Указател за частни сестрински манипулации

начало / област Перник

Частни сестрински практики в област Перник, по населено място:

Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Милена Крайнева по домовете - гр. Перник и област Перник

Правоспособност:
 • дипломирана 2017 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицински университет - София
Опит:
 • Съдова хирургия - Военномедицинска академия (ВМА) - София
 • Септична хирургия - Военномедицинска академия (ВМА) - София
 • Кардиохирургична реанимация - Аджибадем Сити Клиник, гр. София
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
сондово хранене
грижа за трахеостома
смяна на уринаторна торба
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
вземане на секрети за изследване
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
Не извършвам:
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
скарификационна алергологична проба (за отчитане от лекар)
клизма
електрокардиограма (за отчитане от лекар)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Райони на обслужване:
 • гр. Перник
 • област Перник
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Милена Крайнева по домовете - гр. Перник и област Перник

Правоспособност:
 • дипломирана 2017 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицински университет - София
Опит:
 • Съдова хирургия - Военномедицинска академия (ВМА) - София
 • Септична хирургия - Военномедицинска академия (ВМА) - София
 • Кардиохирургична реанимация - Аджибадем Сити Клиник, гр. София
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
сондово хранене
грижа за трахеостома
смяна на уринаторна торба
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
вземане на секрети за изследване
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
Не извършвам:
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
скарификационна алергологична проба (за отчитане от лекар)
клизма
електрокардиограма (за отчитане от лекар)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Райони на обслужване:
 • гр. Перник
 • област Перник
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. Перник

Разрешителни:
 • медицинските услуги са част от дейността на на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
 • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/профилирани спрямо специалността, в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Перник
Работно време:
 • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт:
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Милена Крайнева по домовете - гр. Перник и област Перник

Правоспособност:
 • дипломирана 2017 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицински университет - София
Опит:
 • Съдова хирургия - Военномедицинска академия (ВМА) - София
 • Септична хирургия - Военномедицинска академия (ВМА) - София
 • Кардиохирургична реанимация - Аджибадем Сити Клиник, гр. София
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
сондово хранене
грижа за трахеостома
смяна на уринаторна торба
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
вземане на секрети за изследване
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
Не извършвам:
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
скарификационна алергологична проба (за отчитане от лекар)
клизма
електрокардиограма (за отчитане от лекар)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Райони на обслужване:
 • гр. Перник
 • област Перник
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Все още няма добавени сестрински практики за Трън.