Указател за частни сестрински манипулации

начало / рекламирай в сайта
Предимства на рекламата при нас:
  • сайтът е тясно специализиран и съответно при нас са сведени до минимум "случайните" посетители (трафикът е добре таргетиран). Сравнете това с реклама в портал на обща здравна тематика. Там вашата реклама ще бъде видяна от голям брой хора, от които, съвсем малък процент се интересуват точно от сестрински услуги. Там е трудно да проследите ефективността на рекламата;
  • сайтът оползотворява в максимална степен вниманието на посетителите - в сайта няма нищо разсейващо и дразнещо от вида на изскачащи рекламни прозорци, шарени банери, огромни изображения, огромен фиксиран хедър и др. Вашият профил ще бъде в максимална степен прочетен, разбран и запомнен от посетителите;
  • за рекламните карета за услуги различни от сестринските практики, следваме принципа, че рекламата да допълва и да се слива с основната тематика на сайта, а не да разсейва от нея. Затова публикуваме реклами само на услуги, които са обвързани с процеса на ползване на сестрински манипулации.
Рекламни тарифи: