начало / област София (столица)

Частни сестрински практики в област София (столица):

Все още няма добавени сестрински практики за Банкя.
Все още няма добавени сестрински практики за Нови Искър.
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Илия Деков по домовете - гр. София

Правоспособност:
 • дипломиран 2016 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицински факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Опит:
 • Клиника по анестезиология и интензивно лечение - МБАЛ-София към ВМА
 • Клиника по анестезиология и интензивно лечение - МБАЛ "Свети Георги", гр. Пловдив
 • Клиника по сърдечно-съдова анестезиология и интензивно лечение - МБАЛ "Национална кардиологична болница", гр. София
 • Клиника по кардиохирургия - УМБАЛ "Лозенец", гр. София
 • Отделение по съдова хирургия - УМБАЛ "Лозенец", гр. София
 • Клиника по обща хирургия - УМБАЛ "Лозенец", гр. София
 • Клиника по педиатрия - УМБАЛ "Лозенец", гр. София
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
смяна на ортопедични превръзки
сондово хранене
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа за трахеостома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
смяна на уринаторна торба
вземане на кръв/ секрети за изследване (без носене до лаборатория)
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Не извършвам:
работа с деца
клизма
Райони на обслужване:
 • гр. София
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Пепа Миланова-Иванова по домовете - гр. София

Правоспособност:
 • дипломирана 2008 г. от Медицински университет – София, специалност "Медицинска сестра"
Опит:
 • Спешно отделение - УМБАЛ "Токуда", гр. София
 • Клинични изпитвания - УМБАЛ "Токуда", гр. София
 • Обща хирургия  - УМБАЛ "Токуда", гр. София
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
сваляне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
смяна на превръзки
сваляне на конци
грижа и смяна на илеостома
грижа и за колоностома
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Не извършвам:
работа с деца
грижа за трахеостома
грижа и смяна на нефростома
грижа и смяна на уростома
скарификационна алергологична проба (за отчитане от лекар)
сондово хранене
Райони на обслужване:
 • гр. София
Работно време:
 • всеки ден: 10 - 18 ч., с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:

Медицинска сестра Александра Нинова по домовете - гр. София

Правоспособност:
 • дипломирана 2018 г. от Медицински университет – София
Опит:
 • Терапевтична клиника по медицинска онкология, Военномедицинска академия - София
 • Терапевтична клиника по хематология, Военномедицинска академия - София
 • Терапевтична клиника по вътрешни болести, Военномедицинска академия - София
 • Хирургична клиника по съдова хирургия, Военномедицинска академия - София
 • Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, УМБАЛ "Св. Анна" - София
 • Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Св. Анна" - София
 • Отделение по педиатрия, УМБАЛ "Св. Анна" - София
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
вливане на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
смяна на превръзки
сваляне на конци
грижа за илеостома и уростома
грижа за трахеостома
сондово хранене (поставяне на назогастрална сонда)
вземане на кръв за изследване и носене до лаборатория
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане
измерване на пулс
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Райони на обслужване:
 • гр. София
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Кристина Витанова в кабинет и по домовете - гр. София

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
венозна инжекция, еднократна апликация
мускулна или подкожна апликация
венозна инфузия или инсталиране на медикаменти чрез катетър, дренаж
oсигуряване на венозен източник v.c (абокат)
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър
вземане на кръв (периферна и венозна)
епикутанен (скарификационен) тест
работа с канюла за венозно и артериално приложение (вземане на кръв от тях), ЦВК, роrt–a-cath
обработване на рана и превръзка
малка превръзка на рана
средна превръзка на рана
хранене чрез сонда
хранене през гастростома
обработка и смяна на колоностомна торбичка
смяна на торбичка на илеостома
клизма (очистителна и лечебна)
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
Работно време:
 • всеки ден: 9:00 - 19:00 ч.
Уеб сайт:
Контакт:

Сестрински услуги по домовете - гр. София

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
смяна на колоностомни торбички
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. София
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Димитрова по домовете - гр. София

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
промиване на уретрален катетър
сваляне на уретрален катетър на жена
сваляне на конци
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
обработка и смяна на колоностомна торбичка
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. София
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Частни медицински сестри с домашни посещения за гр. София от Мобилен хоспис

Сестрински манипулации в дома от мобилен хоспис "Мобилен хоспис" - гр. София

Разрешителни:
 • няма въведени данни
Опит на персонала:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
клизма
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. София
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. София

Разрешителни:
 • медицинските услуги са част от дейността на на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
 • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/профилирани спрямо специалността, в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. София
Работно време:
 • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт:
Все още няма добавени сестрински практики за с. Владая.
Все още няма добавени сестрински практики за с. Долни Богров.
Все още няма добавени сестрински практики за с. Лозен.
Все още няма добавени сестрински практики за с. Панчарево.