начало / област Пловдив

Частни сестрински практики в област Пловдив:

Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Елеонора Николова по домовете - гр. Асеновград

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Не извършвам:
клизма
Райони на обслужване:
 • гр. Асеновград
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Мадлена Андреева по домовете - гр. Брезово и област Пловдив

Правоспособност:
 • дипломирана 1993 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицински университет - София, филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца
Опит:
 • Вътрешно отделение - Градска болница - Висп (Spital Visp), кантон Валис, Швейцария
 • медицинска сестра към различни старчески домове в Швейцария
 • Вътрешно отделение, ендоскопски гастроентерологичен кабинет - МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Козлодуй
 • Вътрешно отделение - МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Козлодуй
Чужди езици:
 • немски език
Сестрински манипулации:
инжекции: подкожна/ мускулна/ венозна
инфузионна система (венозно вливане)
поставяне на абокат
вземане на кръв/ секрети и носене до лаборатория
грижа за асептични рани (смяна на превръзки)
грижа за септични рани (декубитални и др.)
сваляне на конци
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена/ мъж
промивка на уретрален катетър на жена/ мъж
смяна на уринаторна тръба
грижа за илеостома
клизма
измерване на жизнени показатели: кръвно налягане/ пулс/ кислородно насищане
Не извършвам:
обслужване на хемопорт (порт-а-кат/ централен венозен катетър)
сондово хранене (хранене през газонастрална сонда)
хранене през гастростома
грижа за трахеостома
грижа за уростома
грижа за нефростома
грижа за трахеостома
грижа за колоностома
грижа за гастростома
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
 • област Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Все още няма добавени сестрински практики за Карлово.
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Дима Инева по домовете - гр. Пловдив и община Пловдив

Правоспособност:
 • дипомирана 2011 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицински университет - Пловдив
Опит:
 • отделение по ортопедия, гр. Пловдив
 • обща хирургия, МБАЛ Света Каридад, гр. Пловдив
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
смяна на превръзки
сваляне на конци
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа и смяна на колоностома
сондово хранене
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
смяна на уринаторна торба
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
клизма
Не извършвам:
грижа и смяна на нефростома
грижа за трахеостома
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
 • община Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Елеонора Николова по домовете - гр. Пловдив

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Не извършвам:
клизма
Райони на обслужване:
 • гр. Асеновград
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. Пловдив

Разрешителни:
 • медицинските услуги са част от дейносттна на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
 • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/профилирани спрямо специалността, в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/ централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт:

Медицински услуги по домовете от д-р Теодор Атанасов - гр. Пловдив

Правоспособност:
 • УИН: 1700003505
Опит:
 • Звено "Вътрешни болести" при Отделение по спешна медицина, УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив
 • Отделение по нефрология, УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив
 • Отделение по кардиология, МБАЛ "Пловдив"
 • Отделение по вътрешни болести, МБАЛ "Пловдив"
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
вливане на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж
поставяне на уретрален катетър
сваляне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
сваляне на конци
смяна на превръзки
грижа за илеостома и уростома
грижа и смяна на трахеостома
сондово хранене (поставяне на назогастрална сонда)
вземане на кръв за изследване и носене до лаборатория
смяна на уринаторна торба
клизма
електрокардиограма
измерване на кръвно налягане
измерване на пулс
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на пикочна киселина
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
Лекарски дейности:
диагностика и лечение на вътрешни болести
диагностика и лечение на бъбречни (нефрологични) заболявания
диагностика и лечение на сърдечни (кардиологични) заболявания
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Мадлена Андреева по домовете - гр. Раковски и област Пловдив

Правоспособност:
 • дипломирана 1993 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицински университет - София, филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца
Опит:
 • Вътрешно отделение - Градска болница - Висп (Spital Visp), кантон Валис, Швейцария
 • медицинска сестра към различни старчески домове в Швейцария
 • Вътрешно отделение, ендоскопски гастроентерологичен кабинет - МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Козлодуй
 • Вътрешно отделение - МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Козлодуй
Чужди езици:
 • немски език
Сестрински манипулации:
инжекции: подкожна/ мускулна/ венозна
инфузионна система (венозно вливане)
поставяне на абокат
вземане на кръв/ секрети и носене до лаборатория
грижа за асептични рани (смяна на превръзки)
грижа за септични рани (декубитални и др.)
сваляне на конци
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена/ мъж
промивка на уретрален катетър на жена/ мъж
смяна на уринаторна тръба
грижа за илеостома
клизма
измерване на жизнени показатели: кръвно налягане/ пулс/ кислородно насищане
Не извършвам:
обслужване на хемопорт (порт-а-кат/ централен венозен катетър)
сондово хранене (хранене през газонастрална сонда)
хранене през гастростома
грижа за трахеостома
грижа за уростома
грижа за нефростома
грижа за трахеостома
грижа за колоностома
грижа за гастростома
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
 • област Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт: