Указател за частни сестрински манипулации

начало / област Пловдив

Частни сестрински практики в област Пловдив, по населено място:

Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Елеонора Николова по домовете - гр. Асеновград

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Асеновград
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Все още няма добавени сестрински практики за Карлово.
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицински услуги по домовете от д-р Теодор Атанасов -  - гр. Пловдив

Правоспособност:
 • УИН: 1700003505
Опит:
 • Звено "Вътрешни болести" при Отделение по спешна медицина, УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив
 • Отделение по нефрология, УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив
 • Отделение по кардиология, МБАЛ "Пловдив"
 • Отделение по вътрешни болести, МБАЛ "Пловдив"
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
вливане на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж
поставяне на уретрален катетър
сваляне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
сваляне на конци
смяна на превръзки
грижа за илеостома и уростома
грижа и смяна на трахеостома
сондово хранене (поставяне на назогастрална сонда)
вземане на кръв за изследване и носене до лаборатория
смяна на уринаторна торба
клизма
електрокардиограма
измерване на кръвно налягане
измерване на пулс
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на пикочна киселина
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
Лекарски дейности:
диагностика и лечение на вътрешни болести
диагностика и лечение на бъбречни (нефрологични) заболявания
диагностика и лечение на сърдечни (кардиологични) заболявания
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. Пловдив

Разрешителни:
 • медицинските услуги са част от дейносттна на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
 • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/профилирани спрямо специалността, в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт:

Медицинска сестра Елеонора Николова по домовете - гр. Пловдив

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
измерване на пулс
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Асеновград
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра по домовете - гр. Пловдив

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне/ сваляне на уретрален катетър
смяна на уринаторна торба
смяна на колостомни торбички
вземане на кръв/ секрети/ урина за изследвания
обработка на асептична рана
обработка на декубитална рана
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив и региона
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Частни медицински сестри с домашни посещения за гр. Пловдив от Мобилен хоспис

Сестрински манипулации в дома от мобилен хоспис "Мобилен хоспис" - гр. Пловдив

Разрешителни:
 • няма въведени данни
Опит на персонала:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
клизма
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Контакт:

Медицинска сестра Чолакова по домовете - гр. Пловдив

Правоспособност:
 • няма въведени данни
Опит:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне/ сваляне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на декубитална рана
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Пловдив
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Все още няма добавени сестрински практики за Раковски.