начало / област Варна

Частни сестрински практики в област Варна:

Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Ани Коева по домовете - гр. Аксаково

Правоспособност:
 • дипломирана 1994 г., специалност "Медицинска сестра", от Полувисш медицински институт - Варна
Опит:
 • Клиника по коремна хирургия - МБАЛ-Варна към ВМА
 • Отделение по кардиология, Интензивен сектор - МБАЛ Добрич
 • Клиниката по ортопедия и травматология, Старша медицинска сестра -  МБАЛ "Света Анна – Варна"
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
смяна на превръзки за вакуумна терапия за труднолечими рани
смяна на ортопедични превръзки
сваляне на конци
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа за трахеостома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
сондово хранене
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Не извършвам:
грижа и смяна на гастростома
венозни манипулации на деца под 10 г.
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
 • област Варна
 • гр. Балчик
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Валентина Димитрова по домовете - гр. Варна

Правоспособност:
 • дипломирана 2023 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицинският университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна
Опит:
 • Клиника по нефрология - УМБАЛ "Св. Марина", гр. Варна
 • Клиника по ортопедия и травматология - МБАЛ "Света Анна – Варна"
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
смяна на превръзки
сваляне на конци
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
вземане на кръв за изследване (без носене до лаборатория)
смяна на уринаторна торба
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
Не извършвам:
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
грижа за трахеостома
сондово хранене
клизма
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Ани Коева по домовете - гр. Варна и област Варна

Правоспособност:
 • дипломирана 1994 г., специалност "Медицинска сестра", от Полувисш медицински институт - Варна
Опит:
 • Клиника по коремна хирургия - МБАЛ-Варна към ВМА
 • Отделение по кардиология, Интензивен сектор - МБАЛ Добрич
 • Клиниката по ортопедия и травматология, Старша медицинска сестра -  МБАЛ "Света Анна – Варна"
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
смяна на превръзки за вакуумна терапия за труднолечими рани
смяна на ортопедични превръзки
сваляне на конци
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа за трахеостома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
сондово хранене
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Не извършвам:
грижа и смяна на гастростома
венозни манипулации на деца под 10 г.
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
 • област Варна
 • гр. Балчик
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Стоянка Атанасова по домовете - гр. Варна

Правоспособност:
 • дипломирана 2014 г., специалност "Медицинска сестра", от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Опит:
 • Клиника по ортопедия и травматология - МБАЛ "Света Анна – Варна"
 • Клиника по медицинска онкология - УМБАЛ "Св. Марина", гр. Варна
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
смяна на ортопедични превръзки
вземане на кръв за изследване (без носене до лаборатория)
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Не извършвам:
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа за трахеостома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
сондово хранене
смяна на уринаторна торба
клизма
вземане на секрети за изследване
скарификационна алергологична проба (за отчитане от лекар)
електрокардиограма (за отчитане от лекар)
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Венета Иванова по домовете - гр. Варна

Правоспособност:
 • дипломирана 1998 г. от Медицински университет – Плевен (филиал Велико Търново)
Опит:
 • Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи, СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков" – Варна
 • Коремна хирургия - СХБАЛ "Папуров", гр. Търговище
 • Център за спешна медицинска помощ (ЦСПМ) - гр. Търговище
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
вливане на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж
поставяне на уретрален катетър
сваляне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
смяна на превръзки
сваляне на конци
грижа за илеостома и уростома
грижа за трахеостома
сондово хранене
вземане на кръв за изследване и носене до лаборатория
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане
измерване на пулс
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:

Медицинска сестра Маргарита Карипова по домовете - гр. Варна

Правоспособност:
 • дипломирана 1999 г. от Медицински колеж - Варна, към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Опит:
 • над 20 год. опит в Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи, СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков" – Варна
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
вливане на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж
поставяне на уретрален катетър
сваляне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
смяна на превръзки
сваляне на конци
грижа за илеостома и уростома
грижа за трахеостома
сондово хранене
вземане на кръв за изследване и носене до лаборатория
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане
измерване на пулс
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
няма лого

Медицински услуги от АЗГ-ИПЗГ "Ан-Ни Мед" в кабинет и по домовете - гр. Варна

Разрешителни:
 • Удостоверение за "Амбулатория за индивидуална практика за здравни грижи" - 2757-09/06/2021 г. от Министерството на здравеопазването на Република България
Опит на персонала:
 • лекар реаниматор с над 30 г. опит в Онкологичен диспансер към болница "Джон Радклиф" (John Radcliffe Hospital), Оксфорд, Великобритания и Военномедицинска академия, гр. Варна
 • медицинска сестра с над 30 г. опит в Онкологичен диспансер към болница "Джон Радклиф" (John Radcliffe Hospital), Оксфорд, Великобритания и Военномедицинска академия, гр. Варна
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вливане на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж
сваляне на конци
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
профилактика на декубитална рана
клизма
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:
няма лого

Звено за самостоятелна сестринска грижа "Сестрите" - в кабинет и по домовете - гр. Варна

Разрешителни:
 • няма въведени данни
Опит на персонала:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
вътрекожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вливане на лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж
сваляне на конци
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
клизма
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • кабинет:
  гр. Варна, ул. "Никола Вапцаров" N2 (Курортна поликлиника)
  (виж в BGMaps | виж в Google Maps)
 • домашни посещения:
  гр. Варна
Работно време:
 • делнични дни: 17 - 20 ч.
 • събота и неделя: 10 - 14 ч.
 • обслужване извън работното време: с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:

Медицинска сестра Георги Ангелов по домовете - гр. Варна

Правоспособност:
 • дипломиран декември 2016 г. от Медицински факултет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Опит:
 • пратеник на Националната здравна служба на Великобритания по глобалните въпроси за България (Special advisor at NHS for global issues, Bulgaria)
 • обща хирургия - ВМА, гр. Варна
 • химиотерапия - СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков - Варна"
 • ортопедия и пластична хирургия - МБАЛ "Еврохоспитал", гр. Варна
 • анестезиологична сестра в Лицево-челюстна хирургия в Дентална клиника "Дентапрайм", гр. Варна
 • химиотерапия - Kлиника по медицинска онкология - УМБАЛ "Св. Марина", гр. Варна
 • инвазивна кардиология - СБАЛК "Кардиолайф", гр. Варна
 • медицинска сестра в болницата "Роял Папуърт" в Кеймбридж, Великобритания
 • болногледач в Университетската болница Аденбрукс в Кеймбридж, Великобритания
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
сваляне на уретрален катетър
обработка на асептична рана
обработка на септична или декубитална рана
сваляне на конци
смяна на уринаторна торба
клизма
вземане на кръв/ секрети за изследвания
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
Контакт:
Частни медицински сестри с домашни посещения за гр. Варна от Мобилен хоспис

Сестрински манипулации в дома от мобилен хоспис "Мобилен хоспис" - гр. Варна

Разрешителни:
 • няма въведени данни
Опит на персонала:
 • няма въведени данни
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
клизма
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Контакт:
няма лого

Медицински услуги по домовете от Медкеър (Мed care) - гр. Варна

Разрешителни:
 • медицинските услуги са част от дейността на АСИМП "Д-р Пламен Калъпов" ЕООД
Опит на персонала:
 • медицински сестри с над 20 г. опит в реанимация/ профилирани спрямо специалността, в която работят
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
венозна инжекция
подкожна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър
вземане на материал за урокултура от катетър
вземане на кръв/ секрети за изследвания
вземане на стерилна урина
обработка на декубитална рана
обработка на асептична рана
обслужване на канюла за венозно и артериално приложение/ централен венозен катетър (ЦВК)/порт-а-кат (port-a-cath)
сондово хранене
обучение за поддръжка и хранене с гастростома
смяна на превръзка на гастростома
смяна на илиостомна торбичка
клизма
измерване на кислородно насищане (с пулсов оксиметър)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кръвно налягане
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
Работно време:
 • всеки работен ден: 10:00- 18:00 ч.
Контакт:
Все още няма добавени сестрински практики за Долни Чифлик.
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Ани Коева по домовете - гр. Провадия

Правоспособност:
 • дипломирана 1994 г., специалност "Медицинска сестра", от Полувисш медицински институт - Варна
Опит:
 • Клиника по коремна хирургия - МБАЛ-Варна към ВМА
 • Отделение по кардиология, Интензивен сектор - МБАЛ Добрич
 • Клиниката по ортопедия и травматология, Старша медицинска сестра -  МБАЛ "Света Анна – Варна"
Сестрински манипулации:
Забележка:
За медицинските услуги извън община Варна се начисляват допълнителните разходи за транспорт. Обикновено, само продължителни терапевтични манипулации като смяната на превръзки, са финансово оправдани.
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
смяна на превръзки за вакуумна терапия за труднолечими рани
смяна на ортопедични превръзки
сваляне на конци
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа за трахеостома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
сондово хранене
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Не извършвам:
грижа и смяна на гастростома
венозни манипулации на деца под 10 г.
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
 • област Варна
 • гр. Балчик
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт:
Важно: сестрински манипулации се извършват само по лекарско назначение. Препоръчваме избора на медицинска сестра да става с участието на вашия лекуващ лекар!

Медицинска сестра Ани Коева по домовете - с. Приселци

Правоспособност:
 • дипломирана 1994 г., специалност "Медицинска сестра", от Полувисш медицински институт - Варна
Опит:
 • Клиника по коремна хирургия - МБАЛ-Варна към ВМА
 • Отделение по кардиология, Интензивен сектор - МБАЛ Добрич
 • Клиниката по ортопедия и травматология, Старша медицинска сестра -  МБАЛ "Света Анна – Варна"
Сестрински манипулации:
мускулна инжекция
подкожна инжекция
венозна инжекция
включване на инфузионна система
поставяне на абокат
поставяне на уретрален катетър на жена
сваляне на уретрален катетър на жена
обработка на асептична рана
обработка на септична рана
смяна на превръзки за вакуумна терапия за труднолечими рани
смяна на ортопедични превръзки
сваляне на конци
грижа и смяна на илеостома
грижа и смяна на уростома
грижа за трахеостома
грижа и смяна на колоностома
грижа и смяна на нефростома
сондово хранене
вземане на кръв за изследване (и носене до лаборатория)
смяна на уринаторна торба
клизма
измерване на кръвно налягане (с механичен апарат)
измерване на пулс (с ръка)
измерване на кръвна захар (с глюкомер)
измерване на кислородно насищане (с пулсоксиметър)
Не извършвам:
грижа и смяна на гастростома
венозни манипулации на деца под 10 г.
Райони на обслужване:
 • гр. Варна
 • област Варна
 • гр. Балчик
Работно време:
 • всеки ден, с предварителна уговорка
Уеб сайт:
 • няма
Контакт: