Указател за частни сестрински манипулации

начало / качество на услугите
Качество на услугите
Указателят не носи отговорност за качеството на услугите, които се предлагат от частните сестрински практики. Вие трябва сами да прецените на коя практика можете да се доверите и на коя не. Също както при избора на личен лекар, лекар-специалист, хирург или зъболекар.

Както във всяка една професия, има хора, които си вършат работата отлично, средно и лошо. Няма гаранция на каква сестра може да попаднете в този указател, както няма гаранция и в никое здравно заведение.

Но тук можете да избирате. Съветваме ви първо да питате вашия лекуващ лекар какво е важно да умее сестрата за вашето конкретно заболяване и как да подходите при търсенето и избора.

В първоначалния разговор с дадена сестра, е добре да разпитате дали тя има опит точно в манипулациите предписани за вашето заболяване; дали е работила в отделение свързано с вашето заболяване; колко време и с какви случаи.

Разбира се, тази информация в най-добрия случай само подсказва, но не гарантира качеството на услугите.
Ако по някаква причина вашият лекуващ лекар не ви е насочил към медицинска сестра, по-долу предлагаме някои съвети, споделени от медици, с които се консултирахме.

Отново подчертаваме, че тези съвети, в най-добрият случай, служат за ориентир и не носим отговорност за това дали и как ще ги използвате.
(1) дългогодишен опит
Ако сестрата не е сигурна за прилагането на някоя манипулация или медикамент, за разлика от работата в болнично заведение, при вас тя е сама и няма кого да пита. Дълогогодишния опит носи някаква вероятност, че сестрата ще е практикувала повечето неща и няма да й е необходим външен съвет.
(2) да не мрази професията си
За съжаление, почти като правило, сестринската професия е физически и психически изтощаваща, рискова и свръх-отговорна, а в същото време - неоценена, неуважавана и зле организирана. Очаквано е една сестра да изпитва огромно психично напрежение и невинаги да е приветлива.

Сериозното и строго поведение, обаче, е различно от поведението на сестри, които, поради една или друга причина практикуват тази професия по нежелание, смятат я за недостойна за нивото им и съответно, ненавиждат пациентите, презират колегите си, които работят отдадено и се отнасят властнически с по-младите и неопитни кадри.

Накратко: ако вие се отнасяте с уважение към сестрата, но въпреки това, тя редовно проявява арогантност и грубост, и вътрешното чувство ви подсказва, че нещо не е наред, просто я сменете.
(3) да не е мързелива
За съжаление, това е нерядко срещано явление сред сестринския персонал, тъй като се работи в екип и по-тежката част от работата винаги може да се остави за колегите. Добре е да имате под ръка четим план на предписаните сестрински манипулации, за да можете да следите дали сестрата спазва всичко и в правилната последователност. Изисквайте от вашия лекуващ лекар да ви обясни какво е важно да прави и съблюдава сестрата, и при съмнения, се обръщайте към него.
(4) да е организирана и прецизна
Наблюдавайте за несериозно отношение от типа на закъсняване/ да не ви връща обаждания, когато я търсите/ да забравя инструментите си/ видимо да не спазва стерилност/ да не обръща внимание на въпросите ви, свързани с манипулациите, които прилага или да ви дава уклончиви отговори.